Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Dragan Gligorić" pr.
SR "Dragan i sinovi"
Đure Đakovića 65
22330 Nova Pazova
Fiksni telefon: +381 22 323 861
Mobilni telefon: +381 63 81 11 752
info@opruge-hans.com
Web:  www.opruge-hans.com

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619